plen

HIFU

Istotą leczenia raka prostaty z wykorzystaniem metody HIFU jest skupianie fali ultradźwiękowej o wysokiej energii na precyzyjnie określonym obszarze guza nowotworowego.

Działanie to powoduje efekt cieplny w tkance, która w konsekwencji ulega zniszczeniu. Dodatkowo w komórce rakowej zaczynają powstawać pęcherzyki gazu, które na skutek narastania ciśnienia rozbijają jej strukturę. Fala ultradźwiękowa jest wytwarzana w wewnątrz odbytniczym przetworniku wyposażonym w głowicę obrazującą. Element emitujący falę ma odpowiedni kształt i pozwala dokładnie zaplanować strefę w której powstaje martwica komórek. System komputerowy zapewnia precyzyjne zaplanowanie zabiegu, steruje ruchami przetwornika i zapewnia automatyczną kontrolę i bezpieczeństwo zabiegu. Najlepsze efekty w przypadku leczenia raka prostaty metodą HIFU uzyskuje się po wykonaniu wcześniejszej elektroresekcji tkanki gruczołu krokowego. Zapobiega to zwężeniu szyi pęcherza i powstaniu  u pacjenta pooperacyjnych trudności w odprowadzanie moczu z pęcherza.

Zależnie od wielkości zmiany nowotworowej zabieg metodą HIFU trwa zwykle od 90 minut do 2,5 godziny. W tym czasie pacjenci często przysypiają, ale nie są poddawani ogólnej narkozie. Największą zaletą technologii HIFU jest niskie narażanie pacjenta na efekty uboczne. Podczas zabiegu nie jest stosowane żadne promieniowanie jonizujące. Chorzy po zabiegu mogą być wypisani do domu już następnego dnia po wykonanej procedurze. Warto pamiętać, że zabieg metodą HIFU można wykonać również w przypadku nawrotu raka prostaty u pacjentów, którzy wcześniej byli leczeni tradycyjnymi metodami, takimi jak radioterapia, brachyterapia czy prostatektomia.

Aparat Sonablate wyposażony jest w system nowej generacji, który zapewnia precyzyjną wartość zogniskowanej energii do ablacji i pozwala w znacznym stopniu zmniejszyć profile skutków obocznych. Zastosowanie w urządzeniu zaawansowanych narzędzi do planowania zabiegu obejmujących połączenie obrazowania rezonansem magnetycznym i ultrasonografią wpływa na bezpieczeństwo pacjenta i precyzję zabiegu. Ogniskowy zabieg HIFU Sonablate jest techniką ablacji tkanki prostaty, podczas której ablacji podlega tylko niewielka ilość tkanki stercza zamiast całego gruczołu krokowego.

 Metoda HIFU – wskazania do zabiegu

  • Rak stercza zaawansowany miejscowo: ≤ T2c N0 M0,
  • Rak stercza niskiego ryzyka,
  • Rak stercza pośredniego ryzyka u wybranych Pacjentów,
  • Pacjenci niekwalifikujący się do prostatektomii radykalnej (wiek, obciążenia internistyczne itp.),
  • Pacjenci niezgadzający się na radykalny zabieg chirurgiczny,
  • Pacjenci z miejscową wznową po radioterapii (EAU 2014, 2015 Guidelines),
  • Pacjenci z miejscową wznową po brachyterapii (EAU 2014, 2015 Guidelines),
  • Pacjenci z miejscową wznową po prostatektomii radykalnej.

Zalety urządzenia Sonablate® 500

Funkcje urządzenia

Sonablate® 500

Dostosowanie zabiegu

Poziomy mocy w pełni konfigurowane i kontrolowane przez lekarza, wraz z podpowiedziami z oprogramowania
Leczenie uzależnione jest od odpowiedzi tkanek i bliskości ważnych struktur organizmu jak np. ściana odbytnicy i pęczki naczyniowo-nerwowe

Obrazowanie

Wykrywanie przepływu krwi w pęczkach naczyniowo-nerwowych w czasie rzeczywistym
Obraz przekroju poprzecznego oraz sagitalnego w czasie rzeczywistym
Informacje zwrotne na temat zabiegu HIFU podawane w czasie rzeczywistym dzięki oprogramowaniu do monitorowania zmian tkankowych Sonablate (Tissue Change Monitoring, TCM). TCM ilościowo określa zmiany w tkankach, bazując na porównaniu impulsów ultradźwiękowych o częstotliwości radiowej (RF) do sygnałów echa w każdym miejscu zabiegu. Program TCM oblicza zmiany i wyświetla ich wizualizację na ekranie wraz z oznaczeniami kolorystycznymi, w ten sposób dając lekarzom wskazówki dotyczące dostarczania optymalnej energii do zabiegu HIFU

Rozmiar zmiany chorobowej

10-12 mm
Większa precyzja w odniesieniu do najważniejszych obszarów wokół prostaty, co pozwala użytkownikowi dokonać zabiegu na całym gruczole krokowym i przeprowadzenie 100% ablacji bez pozostawiania żadnych tkanek

Rozmiar prostaty

Można leczyć prostatę do 40 g bez przeprowadzenia przezcewkowej elektroresekcji gruczołu krokowego (TURP)

Mobilność

Przenośne
Zajmuje tyle samo miejsca, co konwencjonalne aparaty do USG
Waga 113 kg

Bezpieczeństwo pacjentów

Dzięki zastosowaniu obrazów referencyjnych i obrazowania w czasie rzeczywistym ściana odbytnicy jest stale monitorowana, aby określić wszelkie zmiany w jej strukturze i zmienić plan leczenia
Aktywny system chłodzenia pozwala na cyrkulację wody chłodzącej przez głowicę podczas zabiegu, aby zagwarantować bezpieczeństwo pacjenta

Witamy

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą, działającą w sektorze medycznym. Przywiązujemy wielką wagę
do wysokiej jakości świadczonych usług.

Dzięki naszej współpracy z zagranicznymi
partnerami, liderami na świecie w produkcji sprzętu medycznego możemy zaproponować klientom bogatą ofertę sprzętu medycznego najwyższej klasy.

Kontakt

Biuro handlowe:
ul. Kacza 8 lok. 34, 01-013 Warszawa

tel. 22 710 33 02
    

 

Partnerzy
stat4u